هشدارها و توصیه های مسافرتی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران - قازان
1392/05/27
توصیه های مسافرتی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران - آستراخان
1396/03/13
تماس تلفنی با بخش کنسولی مسکو
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 14 تا 17
ساعات پذیرش مراجعین در بخش کنسولی مسکو
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 تا 12

گالری فیلم