معرفی سفیر

    

دکتر کاظم جلالی

متولد 1346

دکتری علوم سیاسی

استاد دانشگاه

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از 1391 تا کنون

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی

نماینده دوره‌ دهم مجلس از حوزه انتخابیه تهران، ری،شمیرانات، پردیس و اسلامشهر

نماینده دوره‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس از حوزه انتخابیه شاهرود و میامی شاهرود و میامی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دوره‌های 6، 7، 8، 9 و 10

سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

مدیر دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 1376 تا 1378

نایب رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مسئولیت های بین المللی

نایب رییس کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی از سال 1395 تا کنون و عضو کمیته اجرایی این اتحادیه از سال 1394 تا کنون

رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با پارلمان اروپا در دوره های هشتم نهم و دهم مجلس شورای اسلامی

عضو کمیته اجرایی گروه بین‌المجالس مجلس شورای اسلامی از 1382 تا 1386

رییس گروه‌های دوستی پارلمانی ایران با فرانسه،‌ رومانی، مالی، نامیبیا و ساحل عاج در دوره دهم مجلس شورای اسلامی

عضو کمیته و شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی از سال 1380 تاکنون

عضو کمیته حقوق بشر نمایندگان اتحادیه بین‌المجالس جهانی به نمایندگی از منطقه آسیاپاسیفیک

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه و ایران و روسیه در دوره هفتم مجلس

تالیفات

مطالعات تطبیقی اندیشه‎های هابز، لاک و روسو در خصوص تعارض اجتماعی

مطالعه تطبیقی اصول مشروعیت حکومت اسلامی و حکومت‌ها بر مبنای نظریه تعارض اجتماعی

نقش پارلمان‌ها در نظام‌های سیاسی

پارلمان در جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن در کارایی کل نظام

فعالیت در فضای مجازی :